Trening umiejętności społecznych

Zakres tematyczny zajęć:

  • emocje: nazywanie, różnicowanie, sposoby radzenia (ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposoby radzenia sobie ze złością, lękiem i smutkiem),
  • relacje interpersonalne: co to są relacje? jak je nawiązywać? jak je podtrzymywać? co zrobić, kiedy w danej relacji czuję się niekomfortowo? co zrobić, kiedy ja chce być w relacji, a druga strona nie chce lub odwrotnie?
  • komunikacja: koncepcja szczerego wyrażania siebie, ze zwróceniem uwagi na spostrzeżenia pozbawione ocen, uczucia odseparowane od myśli, potrzeby wyrażające pragnienie, prośby przedstawione w sposób jasny i konkretnie, bez żądań,
  • techniki rozwiązywania konfliktów interpersonalnych: metoda negocjowania konfliktów grupowych i poszukiwania wspólnych rozwiązań,
  • nieśmiałość w wyrażaniu siebie – asertywne wyrażanie siebie – agresywne wyrażanie siebie,
  • różnicowanie pomiędzy ja osobistym a ja społecznym, wykorzystanie siły grupy do budowania poczucia własnej wartości,
  • trening relaksacji: wizualizacja, trening Schultza, trening Jacobsona,
  • wykorzystanie wsparcia grupowego w celu rozwiązywania indywidualnych trudności,
  • warsztaty tematyczne: np. przyjaźń i empatia, odmienności społeczne, marzenia i ich realizacja.

Prowadząca: Weronika Żytkowiak - Braciak, psycholożka.

Dla kogo? 6 - 9 l.
Kiedy? poniedziałek 15:00 - 16:30.
Cena w karnecie: 120 zł