Szachy

Stare, dobre szachy

  • rozwijają kreatywność
  • uczą logicznego myślenia
  • uczą planowania
  • pomagają w osiąganiu lepszych wyników w nauce
  • rozwijają wyobraźnię
  • uczą rozwiązywać problemy
  • mobilizują do wysiłku intelektualnego

Cena: 80 zł za 4 warsztaty, pojedyncze wejście: 25 zł.