RytmiczAnki

to zabawy muzyczno - rytmiczne oparte na teorii E. E. Gordona. Uwrażliwianie na tonalność utworu, kształcenie wewnętrznego słuchu muzycznego. To zabawy z wykorzystaniem instrumentarium Orffa, nauka wyciszania się, układy choreograficzne z rekwizytami.

 

Wiek: 4 - 6 l.

czas trwania: 40 minut

Cena (karnet na 4 wejścia): 120 zł

Kiedy:

wtorek: 15:30 - 16:10