Pedagogika Montessori

Maria Montessori (1870 – 1952), włoska lekarka i pedagog. Jako jedna z pierwszych kobiet we Włoszech, uzyskała tytuł lekarza medycyny.  Broniła praw dzieci, była trzykrotnie nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla. Opierając się na ogromnej wiedzy, doświadczeniu oraz intuicji i obserwacji, stworzyła metodę edukacji, która mimo upływu lat zaskakuje swoją celowością, wszechstronnością i skutecznością.

 

Każdego człowieka na tym świecie ukształtowało dziecko, którym kiedyś był.

Pedagogika Montessori to przekonanie, że Dziecko jest swoim własnym budowniczym, że od samego początku istnienia jest wyposażone w narzędzia, które umożliwią mu zakorzenienie we wszechświecie, na miarę jego potrzeb i możliwości, a towarzyszący dorosły, powinien pomóc mu, działać samodzielnie.

Nauczyciel Montessori to obserwator, który przygotowuje otoczenie pracy, pokazuje sposób pracy z materiałem oraz pomaga Dziecku zrobić to samemu. To Dziecko stanowi centralny punkt otoczenia.

Metoda Montessori uczy podejmowania decyzji, brania za nie odpowiedzialności i wyciągania wniosków z popełnionych błędów. Prowadzi nade wszystko do niezależności, poprawia koncentrację, doskonali rozwój mowy, kształci umiejętności matematyczne. Edukacja montessoriańska pomaga Dziecku zgłębić pytanie: kim jestem? Odpowiedź na nie jest podróżą w czasie… Podróżą do przeszłości Skąd pochodzę? teraźniejszości Dlaczego tu jestem? i przyszłość Dokąd zmierzam? Poszukiwanie odpowiedzi na te pytanie mieści się w edukacji kosmicznej, która obejmuje historię i biologię oraz geografię, fizykę i chemię.

Materiał rozwojowy jest podzielony na następujące działy:

  1. Ćwiczenia codziennego życia (rozwija samodzielność, koncentrację, precyzję, koordynację i równowagę oraz doskonali motorykę małą i dużą)
  2. Sensoryka (doskonalenie wszystkich zmysłów, umiejętność rozróżniania, porównywania i klasyfikowania)
  3. Język (rozwój umiejętności czytania i pisania, analiza języka, twórcze myślenie)
  4. Matematyka (rozwój umiejętności liczenia, wykonywanie działań matematycznych, rozumienie zależności matematycznych)
  5. Edukacja kosmiczna (rozumienie praw natury, odkrywanie własnego miejsca we wszechświecie, rozwój wyobraźni, kształtowanie języka naukowego).

Maria Montessori doskonaliła materiał rozwojowy wykorzystywane w pracy przez lata. Wszystkie materiały spełniają zasady:

  1. zasada estetyki (naturalny surowiec <drewno>, nietoksyczne farby i lakiery, precyzja wykonania, jednokolorowe, ładne, estetyczne)
  2. zasada stopniowania trudności (każdy kolejny materiał zawiera w sobie jedną wyizolowaną trudność)
  3. zasada kontroli błędu (materiały skonstruowane są w taki sposób, że umożliwiają dziecku samodzielną pracę, wykrywanie błędu i jego naprawę)
  4. zasada ograniczenia (każdy materiał występuje w jednym egzemplarzu/ komplecie)
  5. zasada transferu (materiał jest kluczem do świata – umiejętności opanowane przy pracy z materiałem, przenoszone są na środowisko otaczające dziecko).

Edukację Montessori ukończyli między innymi:

Znane osoby, które ukończyły edukację Montessori: Jeffrey Bezos, założyciel Amazon, Bill Gates, założyciel Microsoftu, Gabriel García Márquez, laureat Literackiej Nagrody Nobla, a także książę William i książę Harry.