Metoda Krakowska®

Zapraszamy na zajęcia prowadzone Metodą Krakowską®, w szczególności:

  • dzieci z trudnościami szkolnymi, dysleksją
  • dzieci z ryzyka dysleksji
  • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz słabomówiące
  • dzieci z trudnościami w rozwoju

Metoda Krakowska® to metoda neurobiologiczna, której celem jest stymulacja wszystkich obszarów poznawczych dziecka.

Jedną z technik Metody Krakowskiej® jest Symultaniczno- Sekwencyjna Nauka Czytania (Wczesna Nauka Czytania) – czyli nauka czytania sylabami, wprowadzanymi zgodnie z naturalnym rozwojem języka u dziecka. Nauka czytania przebiega w trzech etapach – powtarzanie, rozumienie, nazywanie.

Zapraszamy dzieci w wieku 3-6 lat na zajęcia w ramach Szkółki Czytania Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną (zajęcia w grupach 3-4 osobowowych).

Zapraszamy dzieci w wieku wczesnoszkolnym na zajęcia indywidualne z Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania.

 

Kiedy: poniedziałek, czwartek 14:00-19:00

Koszt: 

zajęcia indywidualne, 60 minut, 80 zł

zajęcia grupowe, 45 minut, 40 zł

 

Zajęcia prowadzi certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej®

Zapisy telefoniczne:  515 01 01 21