Edukacja Montessori

Warsztaty Edukacji Montessori to zdobywania wiedzy poprzez doświadczenie. Dzieci podejmując aktywność wzmacniają same siebie, ćwiczą samodzielność, podejmują wyzwania. Zdobywają umiejętności przydatne na co dzień. Uczą się przede wszystkim pracy indywidualnej oraz bycia w grupie, szacunku dla siebie, innych i otoczenia. Uczą się czerpać radość z wykonywanej pracy. Dzieci doskonalą motorykę małą i dużą, koordynację, równowagę i koncentrację. Zgłębiają wiedzę o języku, matematyce, fizyce, biologii, astronomii.

Pracujemy metodą Montessori, w sali przygotowanej zgodnie z zasadami i przy użyciu montessoriańskich
materiałów rozwojowych. Nauczyciel pokazuje sposób pracy z materiałem, a w razie potrzeby służy wsparciem.

Grupy są, zintegrowane zarówno wiekowo, jak i rozwojowo.

Materiał rozwojowy jest podzielony na następujące działy:

  1. Ćwiczenia codziennego życia (rozwija samodzielność, koncentrację, precyzję, koordynację i równowagę oraz doskonali motorykę małą i dużą)
  2. Sensoryka (doskonalenie wszystkich zmysłów, umiejętność rozróżniania, porównywania i klasyfikowania)
  3. Język (rozwój umiejętności czytania i pisania, analiza języka, twórcze myślenie)
  4. Matematyka (rozwój umiejętności liczenia, wykonywanie działań matematycznych, rozumienie zależności matematycznych)
  5. Edukacja kosmiczna (rozumienie praw natury, odkrywanie własnego miejsca we wszechświecie, rozwój wyobraźni, kształtowanie języka naukowego).

 

 

 

 

 

*za osobę