Adaptacja Przedszkolna

Adaptacja Przedszkolna, to spotkania Dzieci przedprzedszkolnych, w przyjaznej grupie rówieśniczej, przy wsparciu i obecności dorosłych.

Dzieci podejmując aktywność wzmacniają same siebie, ćwiczą samodzielność, podejmują wyzwania. Zdobywają umiejętności przydatne na co dzień. Uczą się przede wszystkim pracy indywidualnej oraz bycia w grupie, szacunku dla siebie, innych i otoczenia. Uczą się czerpać radość z wykonywanej pracy. Dzieci doskonalą motorykę małą i dużą, koordynację, równowagę i koncentrację. 

Pracujemy metodą Montessori, w sali przygotowanej zgodnie z zasadami i przy użyciu montessoriańskich materiałów rozwojowych.

O METODZIE MONTESSORI

Zajęcia dedykowane Dzieciom 2-4 letnim. Rodzic pozostaje z Dzieckiem w trakcie zajęć.

 

 

 

 

 

 

 


Zapisy/ informacje
 *za osobę

biuro@serdeczna21.pl

tel. 515 01 01 21